งานสัตวบาล

 

ว่าที่ พ.ต.ต.อร่าม ตันทวงศ์

ร.ต.ท.หญิง หัทยา ฉลองภูมิ

ด.ต.อลงกด อินทร์รอด ส.ต.อ.หญิง ฑิตฐิตา ปูนมาก

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th