ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล
ผู้บังคับบัญชาการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พ.ต.อ.ณัฐนันท์ เปรมกมล
ผู้กำกับการศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ
กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-147, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th