งานอำนวยการ

 

พ.ต.ท.หญิง ชนากานท์ พงษ์เพชร

 

ด.ต.กัมปนาท คงศรีพุท

ส.ต.อ.หญิง รสรินทร์ สีคต ส.ต.อ. หญิง พัชราภรณ์ อาจปักษา

 

 

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th