งานอำนวยการ

 

พ.ต.ท.หญิง ชนากานท์ พงษ์เพชร

 

ร.ต.อ.หญิง อิสราภรณ์ จำปีศรี

 

ด.ต.กัมปนาท คงศรีพุธ

 

จ.ส.ต.หญิง พัชราภรณ์ อาจปักษา

จ.ส.ต.หญิง เจนจิรา คงทน

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th