งานฝึกอบรม

 

พ.ต.ท.สมศักดิ์ สุทธิชล

ร.ต.อ.ณัฏฐกัญจน์ มุ่งมิตร

ด.ต.กนก กิมฮวยไล้ ด.ต.สิทธิโชค จันทร์น้อย

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th