งานวิจัยและพัฒนา

 

พ.ต.ท.ฉลอง บัวทอง

ร.ต.อ.วีรวุทย์ จันทรศิริภาส ร.ต.อ.หญิง สุพัตรา ชีพนุรัตน์

 

ด.ต.หญิง ภธอร สาไชยยันต์

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th