ภาพภารกิจหน่วยงาน

เมื่อ 27 มี.ค.60 ชุดสุนัขสืบหาวัตถุระเบิด ศฝส.บก.กฝ.ฯ ร่วมชุด EOD กก.1 บก.กฝ.ฯ ตรวจพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

เพื่อถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 

 

(ถัดไป)

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-147, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th