ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

(Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบล ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232

E-mail : bpp_trd@bpp.go.th

Facebook : https://www.facebook.com

/ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-147, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th