งานอำนวยการ

 

พ.ต.ต.ณชนม์ สุวรรณเดชา

 

 

ร.ต.อ.เดชา พิมพาคำ

ร.ต.ท.หญิง กฤตชญา กล่อมจิต

 

 

ด.ต.หญิง กรวรรณ สุขเกษม

จ.ส.ต.หญิง พัชราภรณ์ อาจปักษา

จ.ส.ต.หญิง เจนจิรา คงทน

จ.ส.ต.หญิง ฑิตฐิตา ปูนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th