แผนที่

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ     55 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ                  ติดกับ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
ทิศตะวันออก           ติดกับ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
ทิศใต้                      ติดกับ ค่ายนเรศวร
ทิศตะวันตก             ติดกับ ถนนเพชรเกษม

 

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th