ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม
ผู้บังคับบัญชาการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง
ผู้กำกับการศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ
กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พ.ต.ท.จอมภพ เสียงเพราะ
รองผู้กำกับการศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ
กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th