ภาพภารกิจหน่วยงาน

 

 

เมื่อ 10 เม.ย.67 พ.ต.ท.จอม​ภพ​ เสียง​เพราะ​ รอง ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจาก ผบก.กฝ.ฯ เนื่องในประเพณี​วันสงกรานต์​ ประจำปี​ 2567

เมื่อ 11 เม.ย.67 พ.ต.ท.จอมภพ เสียงเพราะ รอง ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรั้วด้านในและไหล่ทางถนนเพชรเกษม ด้านหน้าศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ

เมื่อ 210430 เม.ย. 67 ชุดปฏิบัติการสุนัขตำรวจตรวจค้นยาเสพติด โดยมี  ร.ต.อ.ณัฏฐกัญจน์ มุ่งมิตร รอง สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุด  พร้อมพวกรวม 4 นาย พร้อมด้วยสุนัขตำรวจโทฮาน่า สุนัขตรวจค้นยาเสพติด เข้าร่วมภาระกิจปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดรายสำคัญ พื้นที่ ต.แก่งสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี ร่วมกับ กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

เมื่อ 241130 เม.ย. 67 ชุดปฏิบัติการสุนัขตำรวจตรวจค้นยาเสพติด โดยมี ร.ต.อ.ณัฏฐกัญจน์ มุ่งมิตร รอง สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุด พร้อมพวกรวม 4 นาย และสุนัขตำรวจโทฮาน่า สุนัขตรวจค้นยาเสพติด เข้าร่วมภาระกิจสืบสวนขยายผลตรวจค้นยาเสพติด ณ ต.หัวสะพาน อ.เมือง จว.เพชรบุรี ร่วมกับ กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

เมื่อ 1 พ.ค.67 พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.เป็นประธานในพิธีอ่านสารของ ผบช.ตชด. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 โดยมี รอง ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. และข้ารชการตำรวจร่วมพิธี ณ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.

เมื่อ 171700 พ.ค.67 พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.เดินทางมาเพื่อเยี่ยมและมอบเงินสวัสดิการ ให้กับ พ.ต.ต.ณชนม์ สุวรรณเดชา สว.ศฝส.ฯ ที่เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่ง ณ รพ.หัวหิน
เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ พ.ค.๖๗ พ.ต.อ.เชษฐวิทย์  นีระฮิง ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๗ โดยสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุม บก.กฝ.บช.ตชด.
เมื่อ 30 พ.ค.67 พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.ศฝส.บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ณชนม์ สุวรรณเดชา สว.ศฝส.บก.กฝ.ฯ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาของหน่วย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ ศาลาทรงงาน ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จว.เพชรบุร
เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๗ พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.อร่าม ตันทวงค์ สว.ศฝส.บก.กฝ.ฯ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รวม ๓ นาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๗ พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในหน่วยงาน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ล้างห้องน้ำและตัดหญ้า พื้นที่รอบมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานห้วยทรายใต้ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

 

 

 

 

 

(ถัดไป)

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-147, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th