ภาพภารกิจหน่วยงาน

เมื่อ 12 เม.ย.60 พ.ต.อ.ยุทธนา กิจพ่วงสุวรรณ ผกก.ศฝส.บก.กฝ.ฯ และข้าราชการตำรวจ ศฝส.บก.กฝ.ฯ

ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย และร่วมรับประทานอาหาร

ณ อาคารฝึกสุนัขทางยุทธวิธี ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.

 

 

 

(ถัดไป)

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-147, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th